دانشکده تولید گیاهی

کادر اداری دانشکده تولید گیاهی

مسئول دفتر ریاست

گزل پورقاز

۳۲۴۳۷۶۱۸

داخلی  ۴۳۰

تلفنخانه

مجید باستانی


مدیر امور عمومی

حمید رضا کلاتی

 ۳۲۴۲۳۱۸۰

داخلی  ۴۳۵

کارپردازی

حجت اله نقوی

 ۳۲۴۲۶۸۱۳

داخلی ۲۹۶

امور مالی

علی اکبر تازیکی

 ۳۲۴۴۰۸۷۲

داخلی ۲۶۱


اداره آموزش 

رضا ساور علیا

۳۲۴۲۶۹۴۲

داخلی  ۲۹۳

داخلی  ۳۲۸

اداره آموزش

تحصیلات تکمیلی

افسانه فروغی

داخلی  ۲۹۳

داخلی  ۳۲۸

اداره آموزش

مدینه تربتی نژاد

داخلی  ۲۹۳

داخلی  ۳۲۸

اداره آموزش
نعمت میرکریمی

داخلی  ۲۹۳

داخلی  ۳۲۸

بایگان آموزش

ام البنین عرب

داخلی  ۲۹۳

داخلی  ۳۲۸

دبیرخانه

 حسن رضائی

۳۲۴۲۶۸۱۳ 

    داخلی  ۲۸۸

دبیرخانه

ام البنین خواجه

داخلی  ۲۸۸

آبدارچی

ام البنین غلامی


خدمات

حسین محمدی


خدمات
اسماعیل حیدری

آزمایشگاه ژنتیک

جلال الدین رائی

داخلی  ۴۴۸

آزمایشگاه حشره شناسی

یاسر هژبر

داخلی ۲۴۶

آزمایشگاه  گروه باغبانی

صادق آتشی

داخلی ۴۸۲

آزمایشگاه زراعت

محمد علی محبوبی فر

داخلی ۲۶۳

آزمایشگاه تحقیقات زراعت

محمد طاهری

داخلی ۴۶۰

مسئول گلخانه

سید حمزه حسینی

داخلی ۴۸۵

مدیر مزرعه
سید حمزه حسینی داخلی ۴۸۵

انبار 

حسن مقصودلو

داخلی ۲۶۲

کارگر گلخانه
عباس نقوی

نگهبان مزرعه شماره یک
رضا لک زایی

کارگر مزرعه
ابوالقاسم خلیل نژاد

کارگر مزرعه
محمد خلیل نژاد

نگهبانی دانشکده

داخلی ۴۲۰

3912 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو
ورود به سایت
صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

تولید گیاهی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو