دانشکده تولید گیاهی

سرپرست دانشکده :

دکتر سید اسماعیل رضوی

razavi;@gau.ac.ir


معاون آموزشی و پژوهشی :

دکتر جاوید قرخلو

gherekhloo@gau.ac.ir


4192 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو
ورود به سایت
صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

تولید گیاهی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو