دانشکده تولید گیاهی


دانشکده تولید گیاهی

این دانشکده با نام اولیه دانشکده علوم زراعی در سال 1373شروع به فعالیت نمود. از آن سال به بعد ، ضمن گسترش کمی و کیفی و با توجه به رسالت و جایگاه دانشگاه تخصصی علوم کشاورزی در سال 1389 دانشکده تولید گیاهی با چهار گروه آموزشی شامل : گروه های زراعت، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، گیاهپزشکی و علوم باغبانی تفکیک گردید.

دانشکده تولید گیاهی در مجموع 36 نفر عضو هیات علمی تمام وقت با ترکیب ( 2 نفر استاد ، 9 نفر دانشیار ، 21 استادیار و 5 نفر مربی ) دارد.

در حال حاضر ریاست دانشکده بر عهده آقای دکتر خدایا همتی می باشد.


معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده

در سنوات گذشته معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی مجزا بوده ولی پس از تفکیک دانشکده در سال 1389، حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی نیز با هم تلفیق گردید که هم اکنون مدیریت آن به عهده دکتر مهدی علیزاده می باشد.

در حال حاضر تعداد 385 دانشجوی کارشناسی، 208دانشجوی کارشناسی ارشد و 48 دانشجوی دکتری در 14 رشته مختلف مشغول به تحصیل می باشند.


2708 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو
ورود به سایت
صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

تولید گیاهی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو