دانشکده تولید گیاهی

آزمایشگاه های گروه علوم باغبانی

۱. فیزیولوژی گیاهان باغی

۲. استخراج و تجزیه مواد گیاهان باغی

۳. ریز افزایی و کشت بافت گیاهان باغی

۴. بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک گیاهان باغی

۵. هرباریوم

۶. اتاق رشد گیاهان باغی

مسئول آٰزمایشگاه: مهندس صادق آتشی 

شماره داخلی: ۴۸۲

دستگاه ها، وسایل و تجهیزات موجود در آزمایشگاه های گروه علوم باغبانی

فیزیولوژی گیاهان باغی

 ۱ اسپکتروفتومتر  ۱۶ دسیکاتور
 ۲ سانتریفیوژ  ۱۷ پوار اتوماتیک
 ۳ کلروفیل­ متر  ۱۸ میکروسکوپ نوری
 ۴ رفرکتومتر دیجیتال  ۱۹ ورتکس
 ۵ رفرکتومتر دستی  ۲۰ ترازو ۰/۰۰۰۱
 ۶ بورت دیجیتال  ۲۱ یخچال
 ۷ انکوباتور یخچال دار  ۲۲ فریزر ۱۶-
 ۸ اتوکلاو  ۲۳ مخلوط کن
 ۹ سفتی سنج  ۲۴ پیپیت
 ۱۰ آون  ۲۵ پوار مکانیکی
 ۱۱ آسیاب سایز بزرگ  ۲۶
 ۱۲ آسیاب سایز متوسط  ۲۷
 ۱۳ آسیاب سایز کوچک  ۲۸
 ۱۴ آب مقطرگیر  ۲۹
 ۱۵ pHمتر
 ۳۰

استخراج و تجزیه مواد گیاهان باغی

۱
کلونجر ۱۶
بورت معمولی
۲
سوکسله ۱۷
آون
۳
روتاری اواپراتور ۱۸
پیپت
۴
فلم فتومتر ۱۹
پوار مکانیکی
۵
سانتریفیوژ ۲۰
هیتر شش خانه ای
۶
حمام التروسونیک ۲۱
بینوکولار
۷
بن ماری (حمام آب گرم) ۲۲
قیف بوخنر
۸
pH متر

۹
ترازو ۰/۰۰۱

۱۰
انکوباتور

۱۱
هود میکروبی

۱۲
بورت اتوماتیک

۱۳
شوف بالن

۱۴
هیتر مغناطیسی

۱۵
هیتر معمولی

ریز افزایی و کشت بافت گیاهان باغی

میکروسکوپ­اینورت دوربین­دار ۱۱
میکروتوم ۱
بینوکولار دوربین دار ۱۲
آکسی فیتون ۲
شیکر دیجیتال ۱۳
اتوکلاو ۳
یخچال ۱۴
آون ۴
پیپت ۱۵
دستگاه مایکروویو ۵
پوار ۱۶
شیکر معمولی ۶
ترازو ۱۷
pH متر ۷
میکروسکوپ نوری ۱۸
ورتکس ۸
بینوکولار ۱۹
اتاقک رشد ۹


هود لامینار ۱۰

بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک گیاهان باغی


۱۱

۱

۱۲

۲

۱۳

۳

۱۴

۴

۱۵

۵

۱۶

۶

۱۷

۷

۱۸

۸

۱۹

۹

۲۰

۱۰

هرباریوم

میکروسکوپ نوری ۲
بینوکولار ۱

اتاق رشد گیاهان باغی


 ۶
 ۱

 ۷
 ۲

 ۸
 ۳

 ۹
 ۴

 ۱۰
 ۵


798 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو
ورود به سایت
صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

تولید گیاهی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو