دانشکده تولید گیاهی


دستگاه ها، وسایل و تجهیزات موجود در آزمایشگاه های گروه گیاه پزشکی

 .۱آزمایشگاه کشت

 .۲آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی

۳. آزمایشگاه ویروس و پروکاریوت

1

دستگاه PCR

9

سانتریفیژ

2

حمام آبی

10

باینوکولر

3

شیکر

11

اتوکلاو

4

میکروسکوپ

12

ورتکس

5

انکوباتور

13

میکروسکوپ دوربین دار

6

الایزاریدر

14

ژل اسکن

7

دوربین میکروسکوپ

15


8

هیتر آزمایشگاهی

16

779 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو
ورود به سایت
صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

تولید گیاهی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو