دانشکده تولید گیاهی

دستگاه ها، وسایل و تجهیزات موجود در آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی


1

دستگاه PCR

11

اینکوباتور یخچال دار

2

            IQ (real-time PCR)

12

ژرمیناتور

3

دستگاه ژل اسکن

13

اتاقک رشد تمام اتوماتیک

4

اسپکتروفوتومتر

14

فریزر 80- و 20-

5

سانتریفیوژ یخچال دار

15

آون

6

میکروسانتریفیوژ

16

دستگاه آب مقطرگیری

7

اینکوباتورشیکر یخچال دار

17

هودهای شیمیایی

8

سیستم مخصوص Imaging Gel 2D

18

ترازوی 0001/0 گرم

9

الکتروفورز افقی و عمودی

19


10

سیستم بعد اول الکتروفورز دوبعدی

20


707 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو
ورود به سایت
صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

تولید گیاهی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو